Maak bijzondere persoonsgegevens onleesbaar

Man achter laptop bekijkt documenten

Maak bijzondere persoonsgegevens onleesbaar

Wij vragen u om erop te letten dat u geen documenten naar ons stuurt waarop bijzondere persoonsgegevens staan. Let vooral op bij de bankrekeningoverzichten.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?
Gegevens als iemands ras of etnische afkomst, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, seksuele voorkeuren of vakbondslidmaatschap worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een wettelijke uitzondering is.

Wij mogen documenten met bijzondere persoonsgegevens niet ontvangen
Wij nemen documenten met bijzondere persoonsgegevens niet in behandeling. Wij zijn verplicht om deze informatie te verwijderen uit onze systemen. Voorkom vertraging en maak bijzondere persoonsgegevens onleesbaar. Denk bijvoorbeeld aan bankrekeningoverzichten. Hierop kunnen betalingen staan  aan religieuze instellingen, vakbonden of betalingen aan zorginstellingen met expliciete omschrijving van een ziekte of afwijking.