Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie is algemeen van aard en is daarmee nooit een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van hypothecaire geldlening of enige andere (financiƫle) dienst.

Wij spannen ons in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Ook niet als er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het vertrouwen op of het nalaten van acties die zijn ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website.

Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle opgenomen informatie is (intellectueel) eigendom van of in licentie bij ons, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud van de website of delen daarvan te vermenigvuldigen of anderszins aan derden beschikbaar te stellen, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van ons is verkregen.