Uit elkaar gaan

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan komt er veel op u af. U leest hier wat er geregeld moet worden voor uw hypotheek.

Uw hypotheekadviseur kan u helpen met de keuzes. Ook een notaris kan u er goed over informeren.

Heeft u samen een hypotheek? En wilt u in de woning blijven? Dat kan als u de hypotheek alleen kunt betalen. Wij moeten dit wel toetsen. U wordt dan alleen verantwoordelijk voor de hypotheek. Dat heet 'hoofdelijk aansprakelijk'. De andere partner wordt ontslagen van zijn of haar hoofdelijke aansprakelijkheid. De woning moet dan ook op uw naam komen. U tekent bij de notaris een akte van verdeling. In deze akte draagt de ex-partner zijn of haar deel van de woning aan u over. U wordt volledig eigenaar van de woning. De notaris schrijft de getekende akte van verdeling in, in het Kadaster.

Staan de hypotheek en de woning alleen op naam van degene die in de woning blijft? Dan hoeft er niets met de hypotheek te gebeuren. Wel kan de vertrekkende partner recht hebben op een deel van de overwaarde van het huis.

De hypotheekadviseur regelt het ontslag voor u. Die vraagt daar een vergoeding voor. Syntrus Achmea Hypotheken brengt geen administratiekosten in rekening.

Wat staat u te wachten?

Overleggen met een hypotheekadviseur

Bespreek samen met de adviseur of een ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van uw ex-partner gevolgen heeft voor uw hypotheek.  

Heeft u geen adviseur? U vindt hier een adviseur bij u in de buurt.

Gegevens verzamelen en opsturen

Samen met uw hypotheekadviseur verzamelt u alle documenten en vult u het aanvraagformulier helemaal in. Uw adviseur stuurt alles aan ons door. Is alles akkoord? Dan krijgt uw adviseur daarvan bericht en kunt u een afspraak maken met de notaris.  

Documenten tekenen

Bij de notaris tekent u onze akkoordverklaring voor hoofdelijk ontslag. Soms moet u ook een wijzigingsvoorstel voor de hypotheek tekenen. De notaris stuurt daarna alle getekende stukken aan ons terug.  

Het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is geregeld

U krijgt van ons bericht als het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid in onze administratie is verwerkt.

Laat u goed adviseren!


Vind uw adviseur

Andere belangrijke informatie

Gaat u uit elkaar? Misschien zijn deze links ook nuttig voor u.