Onze rente

U vindt hier ook informatie over wat er gebeurt als uw rentevastperiode afloopt en wat het Jaarlijks Kostenpercentage is.

Rentetarieven

Welke risicoklasse geldt voor u? Dat berekent u zo:
(hypotheekschuld / marktwaarde van uw huis) * 100%.


  NHG t/m 60% Marktwaarde t/m 80% Marktwaarde t/m 90% Marktwaarde Meer dan 90% Marktwaarde
  Rente Rente Rente Rente Rente
1 jaar vast 4.82% 4.85% 4.93% 5.33% 5.38%
3 jaar vast 4.80% 4.88% 4.96% 5.32% 5.37%
5 jaar vast 4.78% 4.86% 4.94% 5.31% 5.36%
6 jaar vast 4.76% 4.81% 4.90% 5.30% 5.35%
7 jaar vast 4.74% 4.79% 4.88% 5.29% 5.34%
10 jaar vast 4.70% 4.75% 4.86% 5.23% 5.28%
12 jaar vast 4.76% 4.77% 4.88% 5.25% 5.35%
15 jaar vast 4.76% 4.77% 4.88% 5.25% 5.35%
17 jaar vast 4.78% 4.80% 4.90% 5.30% 5.40%
20 jaar vast 4.78% 4.80% 4.90% 5.30% 5.40%
30 jaar vast 4.78% 4.83% 4.91% 5.30% 5.40%

Tarieven zijn voor het laatst gewijzigd op: 19-07-2023

De rente voor een overbruggingshypotheek is op dit moment 5.38%

Bij een Comforthypotheek kan in het laatste jaar van de rentevastperiode kosteloos een nieuwe rentevastperiode gekozen worden.

Archief rentelijsten

U vindt onze oude rentelijsten op deze pagina.

Einde rentevastperiode

Drie maanden voordat uw rentevastperiode afloopt, ontvangt u een voorstel voor een nieuwe rentevastperiode. Dit renteherzieningsvoorstel gaat uit van de dan geldende rente. De actuele rentes staan hierboven.

Bij renteherziening kunt u niet overstappen van de Comforthypotheek op de Basishypotheek of omgekeerd.

Is uw hypotheekakte voor 1 januari 2008 gepasseerd? Dan heeft u een Comforthypotheek. Is uw hypotheekakte later gepasseerd? Dan kunt u in de offerte nakijken of u een Basis- of een Comforthypotheek heeft.

JKP

In onze offerte vindt u het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP). Het JKP geeft de totale kosten van de hypotheek aan, uitgedrukt als jaarlijks percentage. Met het JKP kunt u een betere vergelijking maken met andere hypotheekaanbieders.

De totale kosten van de hypotheek zijn:

  • de hypotheekrente,
  • eenmalige kosten (bijvoorbeeld advies en bemiddeling),
  • maandelijkse kosten (zoals de premie van de opstalverzekering).
Voorbeeld
 
Kredietsom  € 400.000,-        Het bedrag dat u van ons leent. 
Nominale rente 4,00 % De rente die u daarvoor betaalt.
JKP 4,21 % De rente inclusief de kosten, rekening houdend met de betaaltermijn.
Looptijd 
30 jaar De periode waarin u dit bedrag aan ons terugbetaalt.
Maandbedrag rente € 1.333,33 Het bedrag dat u per maand aan rente betaalt (maand 1).
Maandbedrag aflossing € 576,33 Het bedrag dat u per maand aan aflossing betaalt (maand 1).
Maandlast bruto € 1.909,66 Rente + aflossing per maand (maand 1).
Prijs hypotheek € 687.478,- Rente + aflossing over de hele looptijd.

In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een annuïteitenhypotheek zonder NHG: u betaalt elke maand een vast bedrag. De samenstelling van dit vaste bedrag wijzigt per maand. In het begin lost u weinig af en betaalt u veel rente. Later lost u juist veel af en betaalt u minder rente.

We zijn uitgegaan van de gemiddelde kosten bij een woning van € 400.000,-.

Soort kosten Bedrag  Frequentie 
Advies en bemiddeling € 2.500,- Eenmalig
Taxatie € 500,- Eenmalig
Inschrijving kadaster € 78,50 Eenmalig
Opstalverzekering € 15,- Maandelijks

Let op!
Bovenstaand overzicht met de (mogelijke) kosten is een voorbeeld. Er kunnen ook andere kosten bij komen. Heeft u andere kosten? Of een ander hypotheekbedrag? Dan is het JKP anders.

Wij vermelden op onze website de nominale rente. Uw hypotheekadviseur kan u helpen bij de berekening van het JKP.

Andere informatie

U bekijkt onze huidige rente. Misschien is deze informatie ook nuttig voor u.