Onze rente

U vindt hier ook informatie over wat er gebeurt als uw rentevastperiode afloopt en wat het Jaarlijks Kostenpercentage is.

Rentetarieven

Welke risicoklasse geldt voor u? Dat berekent u zo:
(hypotheekschuld / marktwaarde van uw huis) * 100%.


  NHG t/m 60% Marktwaarde t/m 80% Marktwaarde t/m 90% Marktwaarde Meer dan 90% Marktwaarde
  Rente Rente Rente Rente Rente
1 jaar vast 4.52% 4.55% 4.63% 5.03% 5.08%
3 jaar vast 4.11% 4.19% 4.27% 4.43% 4.53%
5 jaar vast 3.89% 3.97% 4.05% 4.27% 4.32%
6 jaar vast 4.03% 4.04% 4.05% 4.25% 4.35%
7 jaar vast 4.09% 4.14% 4.19% 4.39% 4.54%
10 jaar vast 4.10% 4.11% 4.16% 4.38% 4.58%
12 jaar vast 4.11% 4.12% 4.23% 4.35% 4.55%
15 jaar vast 4.11% 4.12% 4.23% 4.35% 4.55%
17 jaar vast 4.13% 4.15% 4.25% 4.40% 4.60%
20 jaar vast 4.13% 4.15% 4.25% 4.40% 4.60%
30 jaar vast 4.13% 4.18% 4.26% 4.40% 4.65%

Tarieven zijn voor het laatst gewijzigd op: 08-05-2024

De rente voor een overbruggingshypotheek is op dit moment 5.08%

Bij een Comforthypotheek kan in het laatste jaar van de rentevastperiode kosteloos een nieuwe rentevastperiode gekozen worden.

Op een Groen Leningdeel is de actuele rentekorting 0.50%.

Archief rentelijsten

U vindt onze oude rentelijsten op deze pagina.

Einde rentevastperiode

Drie maanden voordat uw rentevastperiode afloopt, ontvangt u een voorstel voor een nieuwe rentevastperiode. Dit renteherzieningsvoorstel gaat uit van de dan geldende rente. De actuele rentes staan hierboven.

Bij renteherziening kunt u niet overstappen van de Comforthypotheek op de Basishypotheek of omgekeerd.

Is uw hypotheekakte voor 1 januari 2008 gepasseerd? Dan heeft u een Comforthypotheek. Is uw hypotheekakte later gepasseerd? Dan kunt u in de offerte nakijken of u een Basis- of een Comforthypotheek heeft.

JKP

In onze offerte vindt u het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP). Het JKP geeft de totale kosten van de hypotheek aan, uitgedrukt als jaarlijks percentage. Met het JKP kunt u een betere vergelijking maken met andere hypotheekaanbieders.

De totale kosten van de hypotheek zijn:

  • de hypotheekrente,
  • eenmalige kosten (bijvoorbeeld advies en bemiddeling),
  • maandelijkse kosten (zoals de premie van de opstalverzekering).
Voorbeeld
 
Kredietsom  € 400.000,-        Het bedrag dat u van ons leent. 
Nominale rente 4,00 % De rente die u daarvoor betaalt.
JKP 4,21 % De rente inclusief de kosten, rekening houdend met de betaaltermijn.
Looptijd 
30 jaar De periode waarin u dit bedrag aan ons terugbetaalt.
Maandbedrag rente € 1.333,33 Het bedrag dat u per maand aan rente betaalt (maand 1).
Maandbedrag aflossing € 576,33 Het bedrag dat u per maand aan aflossing betaalt (maand 1).
Maandlast bruto € 1.909,66 Rente + aflossing per maand (maand 1).
Prijs hypotheek € 687.478,- Rente + aflossing over de hele looptijd.

In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een annuïteitenhypotheek zonder NHG: u betaalt elke maand een vast bedrag. De samenstelling van dit vaste bedrag wijzigt per maand. In het begin lost u weinig af en betaalt u veel rente. Later lost u juist veel af en betaalt u minder rente.

We zijn uitgegaan van de gemiddelde kosten bij een woning van € 400.000,-.

Soort kosten Bedrag  Frequentie 
Advies en bemiddeling € 2.500,- Eenmalig
Taxatie € 500,- Eenmalig
Inschrijving kadaster € 78,50 Eenmalig
Opstalverzekering € 15,- Maandelijks

Let op!
Bovenstaand overzicht met de (mogelijke) kosten is een voorbeeld. Er kunnen ook andere kosten bij komen. Heeft u andere kosten? Of een ander hypotheekbedrag? Dan is het JKP anders.

Wij vermelden op onze website de nominale rente. Uw hypotheekadviseur kan u helpen bij de berekening van het JKP.

Andere informatie

U bekijkt onze huidige rente. Misschien is deze informatie ook nuttig voor u.