Geen burgerservicenummer op hypotheekaanvragen

Wij vragen u om erop te letten dat u geen documenten naar ons stuurt waarop een burgerservicenummer (BSN) zichtbaar is. Vanaf 1 december 2022 nemen wij documenten met een BSN niet meer in behandeling.

Stuur uw documenten meteen correct in

Wij vragen u om erop te letten dat u geen documenten naar ons stuurt waarop een burgerservicenummer zichtbaar is. Vanaf 1 december 2022 nemen wij documenten met een BSN niet meer in behandeling. 

Documenten met een BSN moeten wij verwijderen
In de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn regels vastgelegd voor het gebruik van persoonsgegevens. Het burgerservicenummer is een uniek persoonskenmerk, dat niet gedeeld mag worden tot aan het passeren van een hypotheek. Wij zijn verplicht om deze informatie te verwijderen uit onze systemen. 

Voorkom vertraging en maak het BSN onleesbaar
Als u bij een hypotheekaanvraag documenten aan ons doorstuurt waarop een BSN aanwezig is, mogen wij deze documenten niet in onze administratie opnemen. In dat geval vragen wij u om de betreffende stukken opnieuw aan te leveren, waarbij het BSN onleesbaar is gemaakt. Het is niet toegestaan dat wij het nummer zelf onleesbaar maken. We begrijpen dat het voor u en voor de klant tot vertraging kan leiden. Toch hebben we geen andere keuze dan ons aan de wet te houden. U voorkomt vertraging door in het voortraject alleen documenten in te sturen waarop het BSN onleesbaar is.